. مقالات  . گواهینامه صلاحیت کار (پیمانکاری)

گواهینامه صلاحیت کار (پیمانکاری)

بر اساس مصوبه هیئت وزیران به شماره 38326/ت 27506 در تاریخ 05/09/1381 و همچنین مصوبه شماره 84515/ت 34613، کلیه شرکت های خدماتی و تعاونی ها جهت عقد قرارداد با سازمان ها و دستگاه های اجرایی و همچنین شرکت های دولتی ملزم  به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت کار می باشند.

بر این اساس، کلیه شرکت هایی که با موضوع فعالیت حمل و نقل، تعمیرات و نگهداری ساختمان و ماشین آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی، نگهداری و خدمات فضای سبز، امور بهره برداری از تاسیسات، چاپ و تکثیر و مانند آن مشغول به فعالیت می باشند، مشمول این مصوبه می گردند.

قدم اول:

در قدم اول بهتر است شرکت ها نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خود اقدام نمایند. پیمانکاران با هر تعداد کارگر موظفند در اجرای ماده49 قانون کار و مقررات مربوط با استفاده از همکاری دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل حسب فعالیت خود طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه نموده، کارگران خود را با آن تطبیق داده و مزد و مزایای آنان را براساس طرح پرداخت نمایند.

قدم دوم:

متقاضیان با مراجعه به انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی در استان محل ثبت شرکت خود نسبت به عضویت در انجمن اقدام نمایند.

انجمن صنفی با دریافت مدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن خدماتی و همچنین وجه حق عضویت، نسبت به ثبتنام و صدور گواهینامه عضویت شرکت های خدماتی اقدام می نماید.

لازم به ذکر است پس از صدور گواهینامه عضویت در سررسید سالانه شرکت موظف به پرداخت وجه تعیین شده جهت تمدید گواهینامه خود می باشد.

قدم سوم:

پس از صدور گواهینامه عضویت در انجمن صنفی خدماتی لازم است شرکت ها نسبت به ارائه مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت از اداره کار، به انجمن صنفی خدماتی اقدام نمایند.

  شرکت های مشمول این دستورالعمل باید دارای دفاتر قانونی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و ارایه مفاصاحساب مالیاتی و مفاصاحساب تامین اجتماعی و ارایه جواز کسب الزامی است .

نمونه گواهینامه عضویت در انجمن صنفی کارفرمائی شرکت های خدماتی و پشتیبانی

گواهینامه عضویت در انجمن خدماتی

 نمونه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحین پیمانکاری/آکس

ارسال نظر