. تماس و درباره

درباره ما

« شبکه صنعتی آکس» با هدف صیانت از نیروی انسانی و ارتقای فرهنگ HSE تاسیس و اقدام به ارائه کلیه خدمات ایمنی، آتش‌نشانی، بهداشت شغلی و محیط زیست، تولید و تامین تجهیزات و آموزش ایمنی می‌نماید.

تماس با ما

تقدیرنامه ها

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران