دسامبر 2018

مطابق با ماده‌ی 1 آیین‌نامه‌ی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به‌منظور تأمین مشارکت هر چه‌بهتر کارگران و کارفرمایان و نظارت بر اجرای دقیق مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، حفظ نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاه‌های مشمول

گواهی‌نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، مدرکی است که بر اساس قانون، کلیه شرکت‌های پیمانکاری موظف به دریافت آن می‌باشند. با توجه به این موضوع، اکثر کارفرمایان دریافت گواهی‌نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را برای شرکت‌ها الزامی کرده‌اند. در این مقاله

 علاوه بر میزان اهمیت آموزش تخصصی افراد در بخش ایمنی و ضرورت انجام وظایف به شکل صحیح، اقدامات احتیاطی و تهیه دستورالعمل و HSE PLAN، از ملزومات جهت فعالیت در حوزه‌های مختلف می‌باشد. HSE PLAN  در حقیقت طرحی برای حفظ سلامت

شرکت آکس در راستای اهداف خود به‌منظور کمک به شرکت‌هایی که در حال اقدام به‌منظور دریافت گواهی‌نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می‌باشند، کلاس آموزش عمومی ایمنی و بهداشت‌کار ویژه کارفرمایان را در کمترین زمان ممکن با حضور اساتید مرکز تحقیقات