نمایش یک نتیجه

  • تجهیزات بهداشتی , محصولات

    کیت تست سریع کرونا دیابیس (رپید تست)

    کاربرد:

     این کیت جهت تشخیص زود هنگام و سریع ویروس کرونای جدید و جهش یافته ی سویه های الفا، بتا، دلتا و لامبدا می باشد. نمونه گیری از طریق سواپ بینی انجام می شود و پس از 15 دقیقه نتیجه بصورت کیفی قرائت می گردد. این کین دارای ضریب اطمینان 97.9 درصد می باشد.

    صنایع و …