کمیته‌ حفاظت فنی و بهداشت کار

مطابق با ماده‌ی 1 آیین‌نامه‌ی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به‌منظور تأمین مشارکت هر چه‌بهتر کارگران و کارفرمایان و نظارت بر اجرای دقیق مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، حفظ نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاه‌های مشمول قانون کار و همچنین جلوگیری از حوادث و مشکلات جسمانی همچون انواع بیماری‌های ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران و سالم‌سازی محیط‌های کارگاهی، تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و قوانین درج‌شده در این آیین‌نامه در کارگاه‌های کشور الزامی می‌باشد.