طرح طبقه بندی

طرح طبقه بندی مشاغل

طرح طبقه بندی مشاغل چیست؟   تعریف طرح طبقه بندی مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل بدین معنا است که حقوق کارکنان بایستی بر اساس سابقه و شرایط کاری مشخص شود. پس از اجرای طرح امکان پرداخت حقوق کارکنان بصورت دلخواه و یا یکسان وجود ندارد. و پرداخت حقوق بر اساس ادامه مطلب…