بازرسی

بازرسی ادواری آسانسور

بازرسی ادواری آسانسور

بازرسی ادواری آسانسور، یک فعالیت بسیار حیاتی در حوزه ایمنی و عملکرد صحیح آسانسورها است. آسانسورها به عنوان وسیله‌ای که برای حمل و نقل افراد و بارها در ساختمان‌ها استفاده می‌شوند، باید به صورت منظم و دوره‌ای بازرسی شوند تا از عملکرد صحیح و ایمن آنها اطمینان حاصل شود.

بازرسی ادواری آسانسور شامل یک سری اقدامات و تست‌های جامع است که با هدف ارزیابی وضعیت عملکردی و ایمنی آسانسور انجام می‌شود. این بازرسی شامل بررسی مولفه‌های مختلف آسانسور می‌شود، از جمله سیستم‌های الکتریکی، مکانیکی، هیدرولیکی و کنترلی. همچنین، ابعاد ایمنی مانند سرعت، باربری، سیستم ترمز و اضطراری نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بازرسی ادواری آسانسور دارای اهداف متعددی است. اولین هدف این بازرسی، اطمینان حاصل کردن از سلامت و عملکرد صحیح آسانسور است تا از وقوع حوادث و نقصان جانی و مالی جلوگیری شود. همچنین، بازرسی ادواری به عنوان یک فعالیت پیشگیرانه، به تشخیص زودهنگام مشکلات و نقصانات فنی در آسانسور کمک می‌کند و از تعمیرات گرانبها و نگهداری طولانی‌مدت جلوگیری می‌کند.

بازرسی ادواری آسانسور باید توسط فنی‌کاران و بازرسان مجرب و متخصص در این حوزه انجام شود. این فردان با استفاده از تجهیزات و دستگاه‌های خاص، آنالیز‌های مورد نیاز را انجام می‌دهند و در صورت وجود هر گونه نقصان یا خطر ایمنی، توصیه‌های لازم را ارائه می‌دهند.

در نهایت، بازرسی ادواری آسانسور به عنوان یک الزام قانونی در بسیاری از کشورها و مقررات ساختمانی، برای حفظ ایمنی و سلامت عمومی استفاده کنندگان آسانسورها لازم است. با انجام منظم این بازرسی‌ها و رعایت استانداردها، می‌توان از عملکرد صحیح و ایمنی آسانسورها اطمینان حامتأسفانه، من نمی‌توانم به صورت مستقیم به محتوای صفحات وب خارجی دسترسی داشته باشم. اما می‌توانم به شما در مورد بازرسی ادواری آسانسور اطلاعات کلی ارائه دهم.

بازرسی ادواری آسانسور، یک فعالیت بسیار حیاتی در حوزه ایمنی و عملکرد صحیح آسانسورها است. آسانسورها به عنوان وسیله‌ای که برای حمل و نقل افراد و بارها در ساختمان‌ها استفاده می‌شوند، باید به صورت منظم و دوره‌ای بازرسی شوند تا از عملکرد صحیح و ایمن آنها اطمینان حاصل شود.

این بازرسی ها شامل یک سری اقدامات و تست‌های جامع است که با هدف ارزیابی وضعیت عملکردی و ایمنی آسانسور انجام می‌شود. این بازرسی شامل بررسی مولفه‌های مختلف آسانسور می‌شود، از جمله سیستم‌های الکتریکی، مکانیکی، هیدرولیکی و کنترلی. همچنین، ابعاد ایمنی مانند سرعت، باربری، سیستم ترمز و اضطراری نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بازرسی ادواری آسانسور دارای اهداف متعددی است. اولین هدف این بازرسی، اطمینان حاصل کردن از سلامت و عملکرد صحیح آسانسور است تا از وقوع حوادث و نقصان جانی و مالی جلوگیری شود. همچنین، بازرسی ادواری به عنوان یک فعالیت پیشگیرانه، به تشخیص زودهنگام مشکلات و نقصانات فنی در آسانسور کمک می‌کند و از تعمیرات گرانبها و نگهداری طولانی‌مدت جلوگیری می‌کند.

بازرسی ها باید توسط فنی‌کاران و بازرسان مجرب و متخصص در این حوزه انجام شود. این فردان با استفاده از تجهیزات و دستگاه‌های خاص، آنالیز‌های مورد نیاز را انجام می‌دهند و در صورت وجود هر گونه نقصان یا خطر ایمنی، توصیه‌های لازم را ارائه می‌دهند.

در نهایت، بازرسی ادواری آسانسور به عنوان یک الزام قانونی در بسیاری از کشورها و مقررات ساختمانی، برای حفظ ایمنی و سلامت عمومی استفاده کنندگان آسانسورها لازم است. با انجام منظم این بازرسی‌ها و رعایت استانداردها، می‌توان از عملکرد صحیح و ایمنی آسانسورها اطمینان حاصل کرد و خطرات ناشی از عدم صحت آسانسورها را کاهش داد.

بازرسی ادواری آسانسور شامل مراجعه به محل آسانسور، بررسی اسناد و مستندات مربوطه، بررسی عملکرد مکانیکی و الکتریکی آسانسور، بررسی سیستم هیدرولیکی و کنترلی، تست‌های لازم برای اعتبارسنجی عملکرد آسانسور و سایر اقدامات مربوطه می‌شود. این بازرسی‌ها به صورت دوره‌ای و منظم صورت می‌گیرند و باید توسط بازرسان مجرب و متخصص در این حوزه انجام شوند.

از جمله مواردی که در بازرسی ادواری آسانسور مورد بررسی قرار می‌گیرند عبارتند از:

 1. بررسی سیستم هیدرولیکی: شامل بررسی استحکام و عملکرد قطعات هیدرولیکی آسانسور مانند جک هیدرولیکی، صفحه کنترل و سیستم روانکاری است.
 2. بررسی سیستم الکتریکی: شامل بررسی سیم‌کشی، سیستم کنترل الکترونیکی، قطعات الکتریکی و سایر اجزا مرتبط است.
 3. بررسی سیستم مکانیکی: شامل بررسی قطعات مکانیکی مانند دستگیره‌ها، درب‌ها، سیستم ترمز، سیستم باربری و سایر اجزا است.
 4. تست‌های ایمنی: شامل تست سرعت آسانسور، تست باربری، تست سیستم ترمز و تست اضطراری است.
 5. بررسی اسناد و مستندات: شامل بررسی مدارک فنی و مستندات مربوط به نصب، تعمیرات و تغییرات انجام شده بر روی آسانسور است.

این بازرسی باعث می‌شود عملکرد صحیح و ایمنی آسانسورها تضمین شود و خطرات ناشی از تعمیرات ناصحیح یا خرابی در آسانسورها کاهش یابد. همچنین، این بازرسی‌ها به عنوان یک الزام قانونی در بسیاری از کشورها و استانداردها تعیین شده است و صاحبانآسانسورها ملزم به انجام بازرسی ادواری منظم هستند. این بازرسی‌ها باید توسط بازرسان مجرب و متخصص در این حوزه انجام شوند و شامل بررسی اجزا مکانیکی، الکتریکی و هیدرولیکی آسانسور می‌شود. تست‌های ایمنی نیز باید انجام شود تا از عملکرد صحیح آسانسور و ایمنی استفاده کنندگان آن اطمینان حاصل شود. همچنین، بررسی اسناد و مستندات مربوط به نصب و تعمیرات آسانسور نیز جزء بازرسی ادواری است.

این بازرسی های دوره ای بسیار مهم است زیرا به حفظ ایمنی و سلامت عمومی استفاده کنندگان آسانسورها کمک می‌کند. با انجام منظم این بازرسی‌ها و رعایت استانداردها، می‌توان از عملکرد صحیح و ایمنی آسانسورها اطمینان حاصل کرد و خطرات ناشی از عدم صحت و عملکرد نامناسب آسانسورها را کاهش داد. همچنین، در بسیاری از کشورها و استانداردها، بازرسی ادواری آسانسورها به عنوان یک الزام قانونی تعیین شده است.

بازرسی ادواری آسانسور

الزام بازرسی ادواری آسانسور: حفظ ایمنی و سلامت عمومی

آسانسورها به عنوان یکی از ابزارهای حمل و نقل عمومی در ساختمان‌ها و مناطق شهری، نقش بسیار مهمی در راحتی و امنیت افراد ایفا می‌کنند. اما برای حفظ ایمنی و سلامت عمومی، لازم است آسانسورها به صورت منظم و دوره‌ای بازرسی و بازنگری شوند. در این مقاله، به بررسی الزام بازرسی ادواری آسانسور خواهیم پرداخت و نقش آن در حفظ ایمنی کاربران آسانسورها را بررسی خواهیم کرد.

بازرسی ادواری آسانسور: تعریف و اهمیت
بازرسی ادواری آسانسور به معنای بازرسی منظم و دوره‌ای آسانسورها توسط بازرسان مجرب و متخصص است. این بازرسی‌ها شامل بررسی عملکرد مکانیکی، الکتریکی و هیدرولیکی آسانسورها، بررسی سیستم‌های ایمنی و اعتبارسنجی عملکرد آنها می‌شود. الزام بازرسی ادواری آسانسور در بسیاری از کشورها و استانداردها به عنوان یک الزام قانونی تعیین شده است. این الزام به منظور حفظ ایمنی و سلامت عمومی و جلوگیری از وقوع حوادث و آسیب به کاربران آسانسورها وجود دارد.

نتایج و فواید الزام بازرسی ادواری آسانسور:

 • حفظ ایمنی کاربران: بازرسی ادواری آسانسورها به صورت منظم و دوره‌ای، امکان شناسایی و رفع مشکلات فنی و عملکردی آسانسورها را فراهم می‌کند. این اقدام باعث حفظ ایمنی کاربران و جلوگیری از وقوع حوادث و آسیب به آنها می‌شود.
 • کاهش خطرات و حوادث: بازرسی ادواری آسانسورها به منظور تشخیص و رفع مشکلات فنی و عملکردی، خطرات و حوادث ناشی از عدم صحت و عملکرد نامناسب آسانسورها را به حداقل می‌رساند. این اقدام باعث افزایش اعتماد کاربران به آسانسورها و کاهش ترس و نگرانی آنها در استفاده از آنها می‌شود.
 • رعایت استانداردها و مقررات: بابازرسی ادواری آسانسورها منجر به رعایت استانداردها و مقررات مربوط به عملکرد و ایمنی آنها می‌شود. این بازرسی‌ها به عنوان یک مکانیزم نظارتی، اطمینان می‌دهد که آسانسورها به طور مداوم با استانداردهای معینی سازگاری دارند و به درستی عمل می‌کنند.
 • افزایش عمر مفید آسانسورها: بازرسی ادواری منظم و به موقع آسانسورها، باعث افزایش عمر مفید آنها می‌شود. با تشخیص و رفع مشکلات فنی و عملکردی در زمان مناسب، خرابی‌های جدی و ناگهانی آسانسورها کاهش می‌یابد و نیاز به تعمیرات گسترده و هزینه‌بر پیشگیری می‌شود.
 • حفظ اعتماد عمومی: الزام بازرسی ادواری آسانسورها باعث افزایش اعتماد عمومی به ساختمان‌ها و مناطق شهری می‌شود. وجود آسانسورهایی که به صورت منظم و مداوم بازرسی و بازنگری می‌شوند، نشان از پیگیری و نظارت دقیق بر ایمنی و سلامت عمومی است.

در نتیجه ،الزام بازرسی ادواری آسانسورها از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اقدام باعث حفظ ایمنی و سلامت کاربران آسانسورها، کاهش خطرات و حوادث، رعایت استانداردها و مقررات، افزایش عمر مفید آسانسورها و حفظ اعتماد عمومی می‌شود. بنابراین، مقامات مربوطه و مدیران ساختمانی باید از اجرای بازرسی‌های ادواری آسانسورها به صورت منظم و دوره‌ای اطمینان حاصل کنند تا ایمنی و سلامت عمومی حفظ شود و حوادث ناگوار جلوگیری شود.

الزام بازرسی ادواری آسانسور

در صورت نیاز به مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

02144945007 و 09911677491

بازرسی آسانسور صنعتی

بازرسی فنی

آسانسور صنعتی ،اداری و بالابر صنعتی ثابت

بازرسی فنی

پله برقی و پیاده روی متحرک

بازرسی فنی

کلایمر یا بالابر نماکاری

بازرسی فنی

بالابر کارگاهی یا آلیماک

بازرسی فنی

وینچ یا بالابر ساختمانی

بازرسی فنی

بالابر تعمیرگاهی خودرو

روند و روال بازرسی ادواری آسانسور به شرح زیر است:

۱. ثبت درخواست بازرسی ادواری: متقاضی (مالک، بهره بردار یا شرکت سرویس و نگهدار آسانسور) با ورود به سامانه مدیریت بازرسی آسانسور درخواست بازرسی ادواری را ثبت می‌کند. در این مرحله، یکی از شرکت‌های بازرسی انتخاب می‌شود و برای آسانسور یک شناسه ملی (کد 10 رقمی) تعیین می‌شود که در پلاک فلزی آسانسور حک می‌شود. همچنین، اصل یا تصویر گواهینامه اولیه آسانسور به شرکت بازرسی ارائه می‌شود.

۲. انجام بازرسی عملیاتی: پس از ثبت درخواست، شرکت بازرسی انتخاب شده بازرسی عملیاتی را انجام می‌دهد. در این مرحله، با استناد به چک لیست بازرسی ادواری، موارد عدم انطباق با استانداردها و مقررات مربوطه شناسایی می‌شود.

۳. رفع موارد عدم انطباق: پس از شناسایی موارد عدم انطباق، مالک، بهره بردار یا شرکت سرویس و نگهدار آسانسور مسئولیت رفع این موارد را دارند. آنها باید مراحل رفع موارد عدم انطباق را انجام داده و مدارک مربوطه را تکمیل کنند.

۴. صدور گواهینامه: پس از رفع موارد عدم انطباق و تکمیل مدارک مربوطه، گواهینامه یک ساله صادر می‌شود.

نکته‌های مهم در خصوص بازرسی ادواری آسانسور عبارتند از:

 • شرکت سرویس و نگهدار آسانسور باید توسط مالک یا بهره بردار معرفی شود و شماره و تاریخ قرارداد معتبر بین آنها در پرسشنامه بازرسی ادواری ثبت شود.
 • بازرسی ادواری تنها بر روی آسانسورهایی انجام می‌شود که قبلاً گواهینامه ایمنی و کیفیت اولیه برای آنها صادر شده باشد. در صورتی که آسانسور دارای گواهینامه ایمنی و کیفیت اولیه نباشد، بازرسی بر اساس استاندارد ملی 1-6303 انجام می‌شود.
 • مسئولیت احراز، اثبات و انطباق کلیه بندهایمربوط به بازرسی ادواری آسانسور بر عهده شرکت بازرسی می‌باشد. این شرکت باید مدارک و گزارش‌های بازرسی را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استانداردسازی و تحقیقات صنعتی ارائه دهد.
 • بازرسی ادواری آسانسور باید حداقل هر یک سال یک بار انجام شود، ولی می‌تواند از طریق شرکت سرویس و نگهداری بیشتر از یک بار در سال درخواست شود.
 • در صورت عدم رعایت موارد ایمنی و نقض مقررات، می‌تواند از آسانسور استفاده مشروط کند یا در موارد شدیدتر، تا زمان رفع نقص بهره‌برداری از آن را متوقف کند.
 • برای ثبت درخواست بازرسی ادواری و همچنین دریافت گواهینامه، می‌توان از سامانه مدیریت بازرسی آسانسور استفاده کرد که به صورت آنلاین در دسترس است.

لازم به ذکر است که این روند و روال ممکن است در هر کشور و منطقه متفاوت باشد. بنابراین، همیشه به قوانین و مقررات محلی مربوطه مراجعه کنید و با مقامات مربوطه در ارتباط باشید تا اطمینان حاصل شود که تمامی نیازها و الزامات بازرسی ادواری آسانسور رعایت می‌شوند.

تعرفه ی بازرسی آسانسور

بازرسی ادواری آسانسور

چرا باید گواهینامه بازرسی ادواری آسانسور را داشته باشیم

بازرسی هایی که شرکت نوین صنعت آکس مجوز بازرسی را دارند عبارتند از :

 • بازرسی ادواری آسانسور
 • بازرسی ادواری لیفتراک
 • بازرسی ادواری جرثقیل
 • بازرسی ادواری دیگ بخار

در صورت نیاز به مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

02144945007 و 09911677491

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *