درباره ما

« شبکه صنعتی آکس» با هدف صیانت از نیروی انسانی و ارتقای فرهنگ HSE تاسیس و اقدام به ارائه کلیه خدمات ایمنی، آتش‌نشانی، بهداشت شغلی و محیط زیست، تولید و تامین تجهیزات و آموزش ایمنی می‌نماید.

ایمنی در محیط کار

تقدیرنامه ها

تقدیرنامه پیشگام فرا صنعت
تقدیرنامه بازرسی فنی فلات پژواک
تقدیرنامه رامپکو
تقدیرنامه آنزان پویا