شاید اتفاق  نمی افتاد اگر…

(آموزش عمومی مدیریت ایمنی )

[ratings]

پیش‌نیاز دوره آموزشی: ندارد

روش برگزاری: حضوری

مخاطبان:کلیه کارشناسان و مدیران سازمان ها

زمان: ۳ ساعت

مکان:مطابق هماهنگی با کارفرما

مدرس:ساتیه حسین پور امینه

دوره ایمنی سطح یک
دوره ایمنی سطح1

دوره آموزش ایمنی 

(شاید اتفاق  نمی افتاد اگر…)

محتویات دوره آموزشی:

  • اثرات متقابل اقتصاد و سرمایه گذاری در ایمنی
  • هزینه های سرباز سازمان ها در مدیریت HSE
  • عارضه یابی علل رویداد ها
  • جایگاه HSE و نحوه اشاعه این فرهنگ
  • نتایج استقرار HSE و جلب مشارکت کارگران
دوره ایمنی سطح1

سؤالات متداول دوره آموزش شاید اتفاق نمی افتاد اگر…

[mpc_accordion preset=”mpc_preset_6″ auto_indent=”true” opened=”2″ title_font_preset=”mpc_preset_20″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”18″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” hover_title_color=”#75cdde” content_font_preset=”mpc_preset_13″ content_font_align=”left” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” mpc_icon__transition=”slide-up” mpc_icon__icon=”eti eti_lightbulb_alt” mpc_icon__icon_color=”#adadad” mpc_icon__icon_size=”36″ mpc_icon__hover_icon=”eti eti_lightbulb” mpc_icon__hover_icon_color=”#75cdde”][mpc_accordion_tab title=”این دوره برای چه کسانی مفید است؟”]
[/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”مزایای شرکت در دوره آموزشی چیست؟”]
[/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”ما در تهران نیستیم، هیچ فکری به حال شهرستان‌ها نمی‌کنید؟”]
[/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”در پایان دوره گواهینامه صادر می‌شود؟”]
[/mpc_accordion_tab][/mpc_accordion]