دوره های تخصصی مرتبط با مرکز تحقیقات

دوره های تخصصی

مرتبط با مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

industrial worker

شرکت نوین صنعت آکس علاوه بر فعالیت در زمینه مشاوره تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، آموزش های ایمنی کارگری و مسئولین ایمنی، دوره های تخصصی دیگری نیز با همکاری مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت وزارت کار برگزار می‌کند.
از جمله اهداف برگزاری این دوره های تخصصی، احراز صلاحیت ایمنی، ارتقاء سطح فرهنگ و دانش ایمنی و بهداشت کار و همچنین امنیت و سلامت نیروی انسانی شاغل می‌باشد.
تقلیل حوادث تلخ شغلی که برای افراد در محیط کار به وجود می آید از دیگر اهداف مشترک دوره های آموزشی و تخصصی مرکز تحقیقات است.
این دوره های تخصصی مباحثی از جمله امداد و نجات، ایمنی در ارتفاعات، ایمنی برق، ایمنی جرثقیل‌ها، مدیریت شرایط اضطراری در محیط کار و… را شامل می‌شود.
پس از اتمام دوره و شرکت در آزمون آن، به شرکت کنندگان واجد شرایط گواهینامه معتبر آموزشی اعطاء خواهد شد.
طول مدت زمان هر یک از این دوره ها با توجه به حجم مطالب مطروحه متفاوت است.
در ذیل این متن می‌توانید عناوین و همچنین جزئیات این دوره ها را مشاهده و برای ثبت نام در هر یک از آن‌ها از یکی از روش‌های ثبت نام اینترنتی یا تماس تلفنی با شرکت نوین صنعت آکس اقدام کنید.

امداد و کمک های اولیه

clock 40 ساعت

ایمنی ارتفاعات

clock 20 ساعت

ایمنی برق

clock 20 ساعت

ایمنی جرثقیل ها

clock 20 ساعت

ایمنی عملیات ساختمانی

clock 40 ساعت

ایمنی عمومی

clock 40 ساعت

ایمنی کار در عملیات جوشکاری

clock 20 ساعت

ایمنی ماشین‌آلات صنعتی

clock 20 ساعت

آتش نشانی

clock 40 ساعت

حوادث ناشی از کار

clock 20 ساعت

سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست

clock 20 ساعت

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

clock 16 ساعت

کار در ارتفاع

clock 20 ساعت

لوازم حفاظت فردی

clock 20 ساعت

مدیریت پیشگیری و کنترل آتش

clock 40 ساعت

مدیریت شرایط اضطراری در محیط کار

clock 20 ساعت