نمایش یک نتیجه

 • تجهیزات ایمنی , دراگر

  کیت سنجش هوای فشرده آلفا دراگر

  Drager Aerotest Alfa

   

  کاربرد:

  تشخیص گازهای سمی و آلاینده ها در هوای تنفسی سیلندرها و کمپرسور های هوای فشرده

  سیستم دراگر پر فشار(آلفا)  برای سنجش گازها ی مونو کسید کربن و دی اکسید کربن ، ذرات معلق آب و روغن جهت سنجش و اندازه گیری مقدار شاخص گازهای فوق در سیستم های تنفسی …