راهنمایی جامع استاندارد IRATA

استاندارد IRATA (International Rope Access Trade Association) یک استاندارد جهانی است که در زمینه ایمنی و کار در ارتفاع استفاده می‌شود. این استاندارد توسط IRATA، یک سازمان بین‌المللی غیرانتفاعی، تدوین شده است و شامل دستورالعمل‌ها و روش‌های ایمنی برای کارکنانی است که در ارتفاع کار می‌کنند. در این مقاله، به ادامه مطلب…
EN 1149-3.5

استاندارد EN 1149-3.5 : کاربردها، اعتبارات، و تأثیرات آن در صنایع مقاوم به آتش و انفجار

استاندارد EN 1149-3.5 یکی از استانداردهای مهم در زمینه ایمنی و مقاومت به آتش و انفجار است که به مواد و پوشاک مورد استفاده در محیط‌های پتانسیلی که اسپارک‌های الکتریکی و خطرات ساکنی وجود دارد، تعیین مشخصات می‌دهد. در این مقاله، به تحلیل دقیق این استاندارد، کاربردها، اعتبارات، و شرکت‌هایی ادامه مطلب…