دوره های حرفه ای تخصصی صلاحیت کار

دوره های حرفه ای تخصصی صلاحیت کار ( شرکت های خدماتی )

در صورت نیاز به مشاوره رایگان درباره دوره های حرفه ای تخصصی صلاحیت کار ( شرکت های خدماتی ) با ما تماس بگیرید 02188209208 و 09307007475 مطابق با آخرین بخشنامه ارائه شده مورخ 08/06/1400، کلیه شرکت های پیمانکار که قصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی از اداره کل ادامه مطلب…
تایید صلاحیت شرکت های خدماتی

تایید صلاحیت شرکت های خدماتی (صلاحیت کار)

در صورت نیاز به مشاوره رایگان درباره تایید صلاحیت شرکت های خدماتی (صلاحیت کار) با ما تماس بگیرید 02188209208 و 09307007475 گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی، تاییدیه الزامی و قانونی برای کلیه شرکت های خدماتیست که در حوزه فعالیت خود امکان دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و ادامه مطلب…