مدیریت ذهن در پیشگیری از بروز حوادث و هزینه های سربار

با ابزار HSE

[ratings]

پیش‌نیاز دوره آموزشی: ندارد

روش برگزاری: حضوری

مخاطبان:مدیران میانی و ارشد سازمان ها

زمان: ۳ ساعت

مکان:مطابق هماهنگی با کارفرما

مدرس:ساتیه حسین پور امینه

دوره ایمنی سطح 2
دوره ایمنی سطح 2

دوره آموزش ایمنی 

(مدیریت ذهن در پیشگیری از بروز حوادث و هزینه های سربار سربار با ابزار HSE )

محتویات دوره آموزشی:

  • رقابت جهانی و چشم انداز مالی سازمان ها در سایه HSE
  • درس آموخته و عبرت از گذشته (خطای انسانی )
  • ساختار مورد نیاز و الگوهای آموزشی
  • مفهوم ریسک و تحلیل خطرات مالی درون و برون سازمانی
  • ایجاد زبان مشترک و کاربرد شاخص های جهان شمول
دوره ایمنی سطح 2-2

سؤالات متداول دوره آموزش مدیریت ذهن در پیشگیری از بروز حوادث و هزینه های سربار  با ابزار HSE

[mpc_accordion preset=”mpc_preset_6″ auto_indent=”true” opened=”2″ title_font_preset=”mpc_preset_20″ title_font_color=”#333333″ title_font_size=”18″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” hover_title_color=”#75cdde” content_font_preset=”mpc_preset_13″ content_font_align=”left” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” mpc_icon__transition=”slide-up” mpc_icon__icon=”eti eti_lightbulb_alt” mpc_icon__icon_color=”#adadad” mpc_icon__icon_size=”36″ mpc_icon__hover_icon=”eti eti_lightbulb” mpc_icon__hover_icon_color=”#75cdde”][mpc_accordion_tab title=”شرکت در این دوره به چه کسانی پیشنهاد میشود؟”]
[/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”مزایای شرکت در دوره آموزشی چیست؟”]
[/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”آیا دوره فقط در تهران برگزار میشود؟”]
[/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”در پایان دوره گواهینامه صادر می‌شود؟”]

با توجه به این موضوع که دوره آموزش ایمنی کارفرمایی (آموزش عمومی ایمنی و بهداشت‌کار ویژه کارفرمایان) ، زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات  حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می‌شود، گواهی نامه این دوره از سوی این مرکز صادرشده و جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران معتبر می‌باشد.

[/mpc_accordion_tab][/mpc_accordion]