شبه حادثه

شبه حادثه چیست؟ اهمیت نگارش گزارش شبه حادثه

HSE هر اتفاقی را که منجر به آسیب نمی‌شود، اما پتانسیل ایجاد بیماری یا آسیب را دارد، تحت عنوان شبه حادثه یا همان near miss تعریف می‌کند. همانطور که در RIDDOR (مقررات گزارش جراحات، بیماری ها و رویدادهای خطرناک 2013) مشخص کرده است، عبارت "رویدادهای خطرناک" نیز در "شبه حادثه" ادامه مطلب…
خاموش کننده های آتش

بهترین روش برای اطفای حریق مایعات

در اکثر مواقع آتش یک حادثه تلخ به وجود می آورید و برای حفظ ایمنی محیط باید خاموش شود. آیا می دانستید که حداقل پنج نوع آتش سوزی مختلف وجود دارد؟ این دسته از آتش سوزی ها برای فرونشاندن شعله ها نیاز به مدیریت خاصی دارند. در مورد انواع آتش ادامه مطلب…