. مقالات  . آموزش دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران

آموزش دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

اطلاعات کلی درباره گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

از سال 1389، دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کلیه شرکت‌های پیمانکاری الزامی شده است. در این مقاله سعی شده است آموزش دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به‌صورت کامل شرح داده شود.

نمونه گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در اسفندماه 1388 توسط شورای عالی حفاظت فنی کشور تدوین و در خردادماه 1389 به تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. به‌موجب این گواهینامه، رعایت کلیه‌ی اصول ایمنی و بهداشت‌کار متناسب با محیط کارگاه برای کلیه پیمانکاران الزامی گردیده است.

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید: 88209208-021 و 09357047228

 

ثبت‌نام اولیه جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در سراسر کشور از طریق سامانه www.svcc.mcls.gov.ir صورت می‌گردد. مجری اصلی امور مربوط به اخذ این گواهینامه اداره کار و رفاه اجتماعی هر استان می‌باشد که به دلیل حجم سنگین کاری امور مربوط به تشکیل پرونده فیزیکی را به کانون انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت‌کار در هر استان محول نموده است.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

یکی از مدارک مهم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری، اخذ گواهینامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کار آموزان است. این گواهینامه در راستای ارتقاء فرهنگ عمومی ایمنی نیروی کار و ایمن‌سازی کارگاه‌ها و افزایش میزان بهره‌وری و کاهش خطرات کار به استناد مواد 85، 91، 193 و 196 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است که مفاد این آئین‌نامه برای تمامی کارفرمایان و کارگران پروژه‌های فعال و مشمولین قانون کار الزامی می‌باشد.

به استناد مواد فوق، کارفرما مکلف است متناسب با نوع کار، دوره‌های آموزش ایمنی را برای کلیه‌ی نیروهای خود طبق لیست بیمه برگزار نماید.

چنانچه کار از طریق پیمانکار یا پیمانکاران صورت می‌پذیرد، طبق ماده 3 آیین‌نامه امور پیمانکاری، کارفرما موظف است قبل از عقد قرارداد با پیمانکاران گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری را از آن‌ها بخواهد تا از رعایت و آموزش ایمنی کارگران اطمینان خاطر حاصل فرماید.

مسئولیت برگزاری دوره‌های فوق، بر عهده مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار می‌باشد که جهت تسریع در امور از طریق بازرسان اداره کار و مشاوران مورد تایید این مرکز و یا از طریق آموزشگاه‌های معتبر و مورد تأیید اداره کار و مرکز تحقیقات صورت می‌پذیرد.

دوره های آموزشی مورد نیاز

دوره آموزش کارگری:

هشت‌ساعته طی مدت یک روز و با پرداخت وجه مشخص‌شده و ارائه اصل فیش به کانون و یا ثبت‌نام در آموزشگاه معتبر به همراه ارائه مدارک لازم صورت می‌پذیرد. مکان برگزاری دوره با توجه به خواست پیمانکار در محل کارگاه و یا در محل کانون می‌باشد.

 

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت‌کار (ایمنی کارگری)

دوره 8 ساعته ایمنی کارگری در راستای دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و به‌منظور یکپارچه‌سازی نظام آموزش ایمنی کار در پیمانکاران برگزار می‌گردد.

کلیه روند برگزاری این دوره که شامل تعیین سرفصل آموزشی، تعین مدرس، برگزاری آزمون ارزیابی و صدور گواهینامه می‌باشد زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی صورت می‌پذیرد. شرکت کلیه کارگران مشمول قانون کار در این دوره الزامی می‌باشد.

مستندات قانونی:

این شیوه‌نامه در اجراي مواد 13،85،91 و 96 قانون کار و نیز آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری و بند ج مـاده 2 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه مطروحه که توسط شوراي عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 5/3/89 به تصویب وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت رسیده اسـت.

همچنـین بـه اسـتناد مـواد 8 و 9 و 13 دسـتورالعمل اجرایی آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مصوب 19/2/1390 شوراي عـالی حفاظـت فنـی تنظیم گردیده است.

سرفصل‌های این دوره به شرح زیر می‌باشد:

 • شناسایی اعمال ناایمن و شرایط ناایمن در محیط کـار
 • آمـوزش افـراد در مورداستفاده از وسایل حفاظت فردي مناسب و استاندارد و چگونگی به‌کارگیری آن
 • آشـنایی بـا روش‌های پیشگیري و کنترل حوادث شغلی و بیماری‌های ناشی از کار

.

دوره آموزشی کارفرمایی:

دوره آموزش کارفرمایی ویژه اعضاء هیئت‌مدیره می‌باشد که اخذ این گواهی حداقل توسط یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل شرکت الزامی می‌باشد. مدت این دوره 20 ساعت و طی سه روز متوالی پس از واریز وجه معین‌شده و ارائه فیش به همراه مدارک لازم به کانون برگزار می‌گردد. محل برگزاری دوره در محل کانون می‌باشد.

.

دوره آموزشی مسئول ایمنی:

یکی دیگر از دوره‌های لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری دوره 40 ساعته ایمنی عمومی و دوره 16 ساعته شناسایی و ارزیابی ریسک، ویژه مسئولین ایمنی می‌باشد. نحوه برگزاری کلاس پس از واریز وجه مشخص‌شده و ارائه اصل فیش به همراه مدارک لازم به کانون مسئولین ایمنی می‌باشد.

پس از برگزاری اطلاعات در سامانه اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی و گذراندن دوره‌های آموزشی لازم توسط مسئول ایمنی، دوره ایمنی کارفرمایی و دوره ایمنی کارگری و ارائه مدارک لازم به کانون انجمن صنفی و بازرسی پروژه‌های فعال توسط بازرسان اداره کار، کمیته در خصوص تعیین صلاحیت و اهدای گواهینامه به پیمانکار در اداره کار محل ثبت شرکت تشکیل و در صورت تأیید گواهینامه صادر می‌گردد.

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید: 88209208-021 و 09357047228

.

آموزش ثبت نام

نحوه ثبت‌نام گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

در این بخش، نحوه ثبت‌نام در سامانه اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و تشکیل پرونده به‌صورت کامل شرح داده می‌شود.

قدم اول: ثبت‌نام اینترنتی در سامانه

ابتدا وارد سامانه اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می‌شویم.

آدرس سامانه: https://svcc.mcls.gov.ir

1-آموزش تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

پس از ورود به سایت مطابق فلش در تصویر فوق گزینه ورود به سامانه را انتخاب نمایید.

2-آموزش تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

شما مجاز هستید از طریق یکی از دو راه ارتباطی تعیین‌شده در تصویر بالا (کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران یا کانون انجمن‌های صنفی کارگری مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت‌کار) نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایید.

3-آموزش تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

درصورتی‌که قبلاً در سامانه ثبت‌نام نکرده‌اید، از طریق گزینه تا حالا ثبت‌نام نکرده‌اید» در تصویر فوق وارد مرحله ثبت‌نام شوید و مشخصات خود را درج نمایید.

نکته: لازم به ذکر است به دلیل عدم توانایی بازیابی مجدد کلمه کاربری و گذرواژه از طریق سامانه حتماً آن‌ها را به خاطر بسپارید و در مکانی ذخیره نمایید.

4-آموزش تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

در صفحه داشبورد خود، به ترتیب هر یک از شماره‌های ستون سمت راست را انتخاب و اطلاعات تکمیلی مربوط به دفتر مرکزی، نفرات، پیمان‌ها، کارگاه‌ها و سایر موارد را کامل و مدارک مربوط به آن‌ها را در ردیف شماره 12 بارگذاری نمایید. لازم به ذکر است که تنها درصورتی‌که کلیه اطلاعات در بخش تکمیل گردد امکان ثبت آن مقدور است در غیر این صورت با اخطار سامانه مواجه خواهید شد.

1- مشخصات پیمانکار:

شامل نام شرکت و اطلاعات شرکت شامل شناسه ملی، شماره ثبت و تاریخ آن، موضوع اساسنامه، موضوع قرارداد، اطلاعات مربوط به شخص مدیرعامل و موضوع قراردادها می‌باشد. در این بخش واردکردن نام اعضاء هیئت‌مدیره الزامی می‌باشد و نام مدیرعامل تنها درصورتی‌که تمایل به گذراندن دوره آموزش کارفرمایی دارند در بین نام اعضاء قید گردد.

درصورتی‌که هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره دوره آموزش ایمنی ویژه کارفرمایان را گذرانده است ثبت مشخصات گواهینامه الزامی می‌باشد.

2- مشخصات دفتر مرکزی:

شامل آدرس و مشخصات دقیق شرکت، به همراه کد کارگاه می‌باشد. درصورتی‌که شرکت در هیچ انجمن صنفی کارفرمایی عضویت ندارد گزینه‌ی ” عضو انجمن‌های صنفی کارفرمایی نیستم” را انتخاب نماید تا کانون محل ثبت شرکت به‌صورت انتخابی شمارا به یکی از کانون‌ها جهت تشکیل پرونده معرفی نماید.

5-آموزش تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

3- مشخصات کارگران:

در این بخش مشخصات کلیه کارگران مطابق با لیست بیمه شرکت وارد می‌شود. چنانچه کارگری دارای گواهینامه آموزش ایمنی ویژه کارگران است درج شماره گواهینامه به همراه بارگذاری تصویر آن الزامی می‌باشد.

نکته: در سامانه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، امکان بارگذاری گروهی لیست کارگران وجود ندارد. با توجه به این موضوع، شرکت می‌تواند با مراجعه حضوری به کانون درخواست ارائه مدارک را به‌صورت حضوری و بدون بارگذاری در سامانه بنماید.

4- گواهینامه تأیید صلاحیت پیمانکاری:

شامل مرجع صدور گواهینامه پیمانکاری، آخرین سال اخذ آن به همراه شماره گواهینامه می‌باشد.

5- مدارک گواهی‌نامه آموزشی:

متقاضی در این بخش مشخصات مربوط به اعضاء هیئت‌مدیره که قصد شرکت در آموزش ایمنی کارفرمایی و همچنین مشخصات کارگرانی که فاقد گواهینامه هشت‌ساعته کارگری می‌باشند را جهت ثبت‌نام و شرکت در کلاس آموزشی به همراه تصویر صفحه اول شناسنامه، کارت ملی، عکس پرسنلی و مدرک تحصیلی وارد و بارگذاری می‌نماید.

6- سوابق فعالیت:

کلیه اطلاعات لازم در خصوص پیمان‌های شرکت در چهار سال گذشته در این بخش تکمیل می‌گردد.

درصورتی‌که در هر یک از پروژه‌ها حادثه‌ای صورت گرفته است ذکر تعداد دقیق نفرات مصدوم و یا فوتی در این بخش الزامی می‌باشد. همچنین درصورتی‌که پیمان پایان‌یافته است ذکر تاریخ اتمام الزامی می‌باشد.

6-آموزش تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

نکته: با توجه به اخذ تعهدنامه محضری از مدیرعامل شرکت، پیشنهاد می‌شود در ورود اطلاعات صداقت کامل داشته باشد. چراکه در صورت تکمیل اطلاعات به‌صورت نادرست و اطلاع اداره کار از این موضوع، گواهی‌نامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شرکت برای مدت مشخصی به حالت تعلیق درمی‌آید.

7- تجهیزات:

در این بخش متقاضی کلیه تجهیزات ایمنی مورداستفاده در کارگاه‌های فعال خود را با توجه به نوع فعالیت صورت گرفته در پروژه از طریق گروه انتخاب و پس از انتخاب هر یک از طریق گزینه زیرگروه به‌صورت دقیق نوع تجهیزات ایمنی مورداستفاده را مشخص می‌نماید.

7-آموزش تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

8- حوادث:

چنانچه پیمانکار در طی فعالیت خود دچار حادثه‌ای شده است باید در این بخش اطلاعات لازم در مورد نوع حادثه را مطابق با تصویر زیر وارد نماید.

8-آموزش تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

9- سایر شرکت‌ها:

در صورت فعالیت شخص مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره در شرکت دیگر با سمت مدیرعامل و یا عضو هیئت‌مدیره، اطلاعات در خصوص نام شرکت و شماره ثبت مربوط به آن در این بخش وارد گردد.

10- مسئولین ایمنی:

مشخصات فردی هر یک از مسئولین ایمنی شرکت به همراه شماره گواهینامه تأیید صلاحیت مسئول ایمنی آن‌ها در این بخش وارد گردد.

توضیحات تکمیلی درزمینه اخذ گواهی‌نامه تائید صلاحیت مسئولین ایمنی شرکت

11- پیمانکاران فرعی:

چنانچه شرکت با یک یا چندین پیمانکار فرعی همکاری دارد مشخصات مربوط به آن‌ها در این بخش تکمیل می‌گردد.

12- بارگذاری مدارک:

کلیه بارگذاری اسکن مدارک و یا فایل موردنیاز در این بخش صورت می‌گیرد.

نکته: به حجم فایل، وضوح و صاف بودن تصاویر دقت شود. حتماً فایل‌ها باید به‌صورت اسکن در سامانه قرار بگیرند و عکس‌هایی مه با موبایل گرفته‌شده است برگشت می‌خورد.

13- تکمیل ثبت‌نام:

پس از پایان 12 مرحله فوق کاربر در این بخش قادر است کلیه اطلاعات ثبت‌نام خود را مشاهده و در صورت صحت تأیید و چاپ نماید.

14- درخواست تغییر اطلاعات:

چنانچه پس از پایان ثبت‌نام اشتباهی در مراحل آن صورت گرفته است با تکمیل فرم و ارسال درخواست، در صورت تأیید اداره کل، پرونده برگشت و جهت اصلاح در دسترس کاربر قرار می‌گیرد.

15- گردش کار پرونده: در این بخش پیمانکار قادر خواهد بود کلیه روند مربوط به گردش کار پرونده خود را در اداره کار، کانون و همچنین بازرسی توسط بازرسان اداره کار دنبال نماید. چنانچه اطلاعات پرونده دارای نقصی باشد از طرف هر یک از مراجع (کانون و اداره کار) اطلاعات در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت.

16-17-18-19- راهنمای سیستم فوق و ارتباط با پشتیبانی در صورت نیاز، تغییر کلمه عبور و خروج از سیستم به ترتیب در هر یک از این شماره‌ها انجام می‌شود.

نکته: پس از تکمیل سایت ثبت‌نام و ارسال مدارک، قابلیت تغییر اطلاعات از طریق سامانه برای شما دیگر وجود نخواهد داشت. پرونده شما به کانون مربوطه ارجاع داده خواهد شد تا بررسی و به اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان مربوطه ارسال گردد.

فقط در صورت تأیید از هر یک از مراجع پرونده جهت اصلاح در دسترس کاربر قرار خواهد گرفت.

 

قدم دوم: تحویل اصل مدارک به کانون مربوطه

کاربر می‌بایست پس از واریز مبلغ مشخص‌شده به حساب کانون مربوطه از طریق یکی از روش های پرداخت حضوری یا تحویل فیش واریزی، با در دست داشتن اصل فیش واریزی یا رسید پرداختی به نام کانون به همراه فرم‌های مربوطه بر روی سربرگ شرکت و تعهدنامه محضری به همراه مدارک مربوطه به کانون محل ثبت شرکت خود مراجعه نماید.

ردیفنام کانونوب سایتشماره تماس
1سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایرانismeic.org021۲۲۰۸۳۴۲۰
2انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی استان تهران02188240421
3انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی استان تهرانask-ir.com02177626391
4انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی (خدمات عمومی) شهر تهرانtehrankanoon.ir02188947018
5انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فضای سبزngo-kps.ir02188945769

قدم سوم: پس از بررسی مدارک در صورت تأیید آن‌ها از طرف کانون و اداره کار، کلیه‌ی پروژه‌های فعال به بازرسان شهرستان‌های محل کارگاه‌های فعال ارجاع داده می‌شود.
قدم چهارم: پس از انجام بازرسی از تمام پروژه‌های فعال، پرونده شما از طریق اداره کار به کمیته مربوطه برای بررسی نهایی و دادن رأی جهت دریافت یا عدم دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ارسال می‌شود.
توضیحات تکمیلی درزمینه بازرسی از پروژه‌ها
نکته: لازم به ذکر است، طبق قانون، اداره کار محل تأسیس شرکت، موظف است درخواست بازرسی را از کلیه پروژه‌های فعال شرکت صادر نماید، البته در صورت محدودیت‌ها و مذاکرات با کارشناس اداره کار می‌توان بازرسی‌ها را به‌صورت محدودتر برگزار کرد.
نکته: چنانچه شرکت پیمان فعالی نداشته باشد، جهت اخذ گواهی‌نامه موقت، ارائه این مدارک به بازرس کار الزامی است:

  • تعهدنامه محضری مبنی بر عدم پیمان در دست اجرا و نیز در صورت عقد پیمان رعایت مفاد آیین‌نامه آموزش ایمنی کارگران و کارفرمایان (آموزش کارگران) و به‌کارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه‌ها،
  • اسناد مناقصه‌ای که قصد شرکت نمودن در مناقصه را دارد

پس از دریافت و بررسی مدارک توسط بازرس اداره کار، بازرس اداره کار می‌تواند پیشنهاد صدور معرفی‌نامه را بدهد در این صورت پرونده به کمیته تشخیص صلاحیت استانی از طریق سامانه  ارجاع گردیده و پس از بررسی و به تشخیص کمیته مذکور، معرفی‌نامه‌ای صرفاً خطاب به دستگاه مناقصه‌گذار و بااعتبار دوماهه برای متقاضی برای شرکت در مناقصات و عقد قرارداد از طریق سامانه  صادر و به تائید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (مدیریت روابط کار)  می‌گردد.
نکته: مدت‌زمان اعتبار گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به مدت دو سال می‌باشد و لازم است یک ماه قبل از پایان مدت اعتبار جهت تمدید آن اقدام کنید.

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید: 88209208-021 و 09357047228

 

 

تمدید گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران:

گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارای 2 سال اعتبار از تاریخ صدور می‌باشد. پس از طی مدت 2 سال از صدور گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی، پیمانکار می‌تواند تمدید گواهی‌نامه تائید صلاحیت ایمنی خود را حداکثر 60 روز،  از انقضای تاریخ پایان گواهینامه از طریق سامانه درخواست مطرح نماید.

بر همین اساس پس از ورود کاربر به  سامانه  و انتخاب گزینه درخواست تمدید، به اداره کل  کار استان مراجعه و گواهینامه قبلی را عودت، سپس بررسی اولیه‌ای توسط واحد بازرسی کار اداره کل کار استان انجام خواهد گرفت.

در صورت داشتن شرایط لازم تمدید، پیمانکار بتواند پس از مراجعه به سامانه و کارتابل مربوطه و پس از انتخاب کانون مربوطه (کانون ایمنی و کانون کارفرمایی)، اطلاعات خود را تکمیل و  مجدداً فرایند بررسی را طی نماید.
نکته: هزینه‌ای برای تمدید بار اول به‌منظور ثبت‌نام و تشکیل پرونده  از پیمانکار دریافت نمی‌گردد.
نکته: بررسی تمدید گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، همانند مراحل اخذ گواهینامه یادشده می‌باشد (فرایند تمدید از هر دو کانون برای متقاضیان امکان‌پذیر می‌باشد) و هیچ‌گونه حق مکتسبه برای پیمانکار وجود نخواهد داشت.
نکته: در صورت رد صلاحیت از طرف کمیته اداره کار، شرکت با توجه به نوع تخلف صورت گرفته معلق شده و پس از گذراندن مدت تعلیق مجدد می‌تواند برای دریافت گواهینامه اقدام کند.
نکته: در صورت رأی به تعلیق شرکت از طرف کمیته تأیید صلاحیت اداره کار، متقاضی حداکثر 15 روز مهلت شکایت و درخواست بررسی مجدد پرونده با ارائه مدارک لازم جهت دفاع به اداره کار را دارد.

 

شرایط مسئول ایمنی کارگاه‌ها (جهت اخذ گواهی‌نامه تایید صلاحیت مسئول ایمنی)

یکی از الزامات دریافت گواهی‌نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، داشتن مسئول ایمنی با گواهی‌نامه تایید صلاحیت مسئول ایمنی کارگاه می‌باشد.
در این زمینه، معمولاً شرکت‌ها در جذب نیروی مناسب که بتواند گواهی‌نامه تایید صلاحیت مسئول ایمنی را اخذ نماید، دارای مشکل می‌باشند. با توجه به این موضوع، سعی شده است در این بخش خلاصه‌ای از قوانین و مقررات و همچنین الزامات موردنیاز برای جذب مسئول ایمنی شرکت‌ها بیان شود.

شما می‌توانید آیین‌نامه به‌کارگیری مسئولین ایمنی را از اینجا دانلود کنید.

هدف از تدوین آیین‌نامه به‌کارگیری مسئولین ایمنی، ارتقاء سطح ایمنی در کارگاه‌ها و به‌کارگیری نیروی واجد شرایط دارای دانش و مهارت لازم در جهت پیشگیری از حوادث احتمالی کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور است.
این آیین‌نامه به استناد مواد 85 و  86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تمام کارگاهی مشمول قابل‌اجرا است.
طی این آیین‌نامه کلیه کسانی که در کارگاه‌ها با سمت مسئول ایمنی، افسر ایمنی، ناظر ایمنی، رابط ایمنی، همیار ایمنی و یا کارشناس ایمنی فعالیت می‌نمایند مشمول این آیین‌نامه شده و لازم است صلاحیت آن‌ها از طریق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ( اداره بازرسی کار بررسی ) و پس از تأیید وظایف مندرج در آیین‌نامه را در کارگاه اجرا نمایند.

جدول مسئول ایمنی

جدول مسئول ایمنی

مدت اعتبار گواهی تایید صلاحیت مسئول ایمنی پس از اخذ به مدت دو سال و تمدید آن با توجه به ارائه مستندات مربوط به اداره کار و طی دوره‌های آموزشی و بازرسی از محل کارگاه توسط بازرس اداره کار صورت می‌پذیرد.
سیاست‌گذاری و تعیین اولويت جذب و نحوه حضور مسئول/مسئولان ايمني در کارگاه‌های مشمول، بر اساس وسعت كارگاه، تعداد كارگران شاغل، نوع فعاليت و مخاطرات موجود، به‌جز مواردي كه در آیین‌نامه‌ها  مقررات قانوني مربوطه الزام گرديده، بر اساس ضوابطي خواهد بود.

این سیاست گذاری توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان كارگر و كارفرما در شوراي عالي حفاظت فني و اداره كل بازرسي كار تدوين و توسط مدیرکل بازرسي كار ابلاغ خواهد گرديد.

به‌طورکلی برای لیست بیمه بالای دو نفر، یک مسئول ایمنی و به ازای هر 25 نفر معرفی یک مسئول ایمنی اجباری است.
نکته: با توجه به قوانین اداره کار هر کارگاه موظف است حداقل یک مسئول ایمنی دارای گواهینامه تأیید صلاحیت مسئول ایمنی از اداره کار محل شهرستان کارگاه دارا باشد. معمولاً بازرسان اداره کار این موضوع را در زمان بازرسی بررسی می‌نمایند.
نحوه ثبت‌نام از طریق سامانه isaap.mcls.gov.ir امکان‌پذیر می‌باشد و پس از تأیید ثبت‌نام، متقاضی برای ارائه فیزیکی مدارک (کپی برابر اصل ) به واحد بازرسی  اداره کار شهرستان محل کارگاه مراجعه می‌نماید.

.

شرایط صدور تأییدیه برای فعالیت مسئول ایمنی:

ارائه مدارک زیر:

  • معرفی‌نامه از کارگاه متقاضی
  • تکمیل فرم ثبت‌نام به همراه یک قطعه عکس 4*3
  • تصویر برابر اصل گواهی پایان تحصیلات مطابق رشته‌های جدول ذیل
  • گواهی قبولی در دوره‌های آموزش ایمنی عمومی یا گواهی قبولی در آزمون ادواری دوره* شناسایی خطر و ارزیابی ریسک (Risk assessment)
  • شرکت در جلسه توجیه شرح وظایف دوره تخصصی ایمنی (برای تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مجدد)

نکته: افرادی که گواهینامه قبولی در آزمون‌های ادواری دوره عمومی ایمنی که توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می‌گردد را ارائه نمایند، از شرط ارائه گواهینامه دوره عمومی معاف می‌باشد.
هزینه شرکت در کلاس بر عهده کارفرما می‌باشد و نحوه ثبت‌نام در دوره‌ها از طریق سایت کانون انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت‌کار امکان‌پذیر است. ارائه اصل فیش واریزی دوره واحد بازرسی اداره کار الزامی می‌باشد.
نکته: با توجه به زمان بر بودن کلاس های برگزاری شده از سوی کانون، شرکت آکس دوره های مورد نیاز مسئولین ایمنی را جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، در صورت درخواست کارفرما به صورت مجذا برگزار م نماید.

جهت مشاهده اطلاعات دوره های مسئولین ایمنی، اینجا کلیک کنید.

شما می‌توانید آیین‌نامه به‌کارگیری مسئولین ایمنی را از اینجا دانلود کنید.

آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کار آموزان

ایمنی عبارت است از میزان و درجه فرار از خطر. آموزش ایمنی مجموعه‌ای از علوم و اصول جهت ایجاد مهارت لازم در شخص آموزش‌دیده جهت کاهش خطرات احتمالی در محیط کار می‌باشد.
در راستای حفظ ایمنی در کارگاه‌ها و ارتقاء فرهنگ عمومی ایمنی و افزایش بهره‌وری و حفظ و صیانت از سرمایه انسانی و مادی، به استناد مواد 85، 91، 193 و 196 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه‌ی آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان تدوین و تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار و کارگاه‌های خانوادگی ملزم به اجرای آن گردیده‌اند.
نکته: شرکت هایی که جهت دریافت گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام می کنند، موضف هستند بر اساس این آیین نامه، آموزش های لازم را به کارکنان خود ارائه نمایند.
مطابق به این آیین‌نامه کارفرما و یا نماینده قانونی وی مکلف می‌باشد پیش از راه‌اندازی کارگاه‌ها، دوره آموزشی لازم (ایمنی کارگری) متناسب با محیط کار را برای کلیه نیروهای مستقر مطابق با لیست بیمه برگزار کند.
نکته: آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کار آموزان در خصوص کلیه کارگاه‌هایی که پیش از تصویب این آیین‌نامه راه‌اندازی شده‌اند نیز صدق می‌کند.
در متن آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کار آموزان  اشاره‌شده چنان چه کارفرما از پیمانکار و یا پیمانکارانی در کارگاه استفاده می‌کند، قبل از عقد قرارداد گواهی‌نامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری را از آن‌ها دریافت کند.

کسب این گواهینامه دلیلی بر گذراندن دوره‌های آموزش کارگری توسط کارگران، دوره آموزش ایمنی عمومی  و ارزیابی ریسک توسط مسئول ایمنی و گذراندن دوره کارفرمایی حداقل توسط یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل شرکت می‌باشد.

بازرسی از پروژه‌های فعال جهت گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از طرف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کارگاه فعال، خود سندی جهت حفظ ایمنی کارگاه و کاهش خطرات احتمالی در حین کار برای شخص کارفرما می‌باشد.

اعضا کمیته آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کار آموزان

دستورالعمل‌های اجرایی آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کار آموزان توسط کمیته‌ای متشکل از اعضاء زیر تدوین گردیده است:

  • رئيس مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت‌کار
  • معاون آموزشي مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت‌کار به‌عنوان دبير كميته
  • مدیرکل بازرسي كار يا نماينده تام‌الاختیار وي
  • يك نفر از اعضاي هیئت‌علمی دانشگاه
  • يك نفر نماينده انجمن صنفي مسئولين ايمنی
  • يك نفر از مشاوران حفاظت فني و خدمات ایمنی
  • يك نفر نماينده كارفرمايان
  • يك نفر نماينده كارگران
  • يك نفر بازرس كار از ادارات كل كار و امور اجتماعي استان‌ها به انتخاب مدیرکل بازرسي كار

چگونگی برگزاری دوره از طریق مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار مشخص‌شده و از طریق بازرسان اداره کار و کانون انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت‌کار استان‌ها و همچنین مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي كه از مركز تحقيقات ستادي وزارت كار و امور اجتماعي و مراجع داری صلاحیت و مجوز فعاليت درزمینه آموزش ايمنی را كسب نموده‌اند برگزار می‌گردد.
در زمینه کلاس های آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کار آموزان
محتواي آموزش مطابق استاندارد مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار می‌باشد و اين محتوا مشتمل بر سرفصل مباحث قابل‌ارائه در برنامه‌های آموزشي است كه منطبق با نوع دوره و سطوح شرکت‌کنندگان تدوين می‌گردد.
مدت‌زمان برگزاری دوره متناسب با نوع آن متفاوت می‌باشد و گواهینامه از شرکت در کلاس و قبولی در آزمون به شرکت‌کنندگان اعطا می‌گردد. حداقل نمره قبولی در آزمون کسب نمره 10 از 20 می‌باشد.
وظیفه‌ی نظارت بر هرچه بهتر انجام شدن دوره با بازرسان ادارات کل کار و رفاه اجتماعی استان‌ها می‌باشد.
نحوه پیگیری گواهینامه‌ها تا زمان صدور و چاپ، به‌صورت آنلاین از طریق کد ملی افراد در سامانه اداره کار   htpp://scrtosh.irامکان‌پذیر می‌باشد.

.

استعلام گواهینامه آموزشی ایمنی و بهداشت‌کار براي كارگران تحت پوشش پيمانكاران:

1- ابتدا وارد سامانه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت‌کار می‌شویم:
(htpp://scrtosh.ir )
2- سپس بر روی تب نتایج آزمون کلیک کنید:
استعلام گواهینامه آموزشی ایمنی مسئول ایمنی استعلام گواهینامه آموزشی ایمنی مسئول ایمنی[/caption]

3- در صفحه بازشده شماره ملی فرد موردنظر را وارد کرده و سپس کلید جستجو را فشار می‌دهیم.

4- صورتی که فرد موردنظر دوره آموزشی را طی کرده باشد، نام دوره به همراه تاریخ آن در صفحه‌نمایش داده خواهد شد.

-هزينه هر دوره آموزش كه توسط مركز تحقيقات ستاد و مراكز تابعه برگزار می‌شود، بر اساس مجموعه قوانين مالي و محاسباتي و تعرفه مصوب دولت و شوراي اقتصاد می‌باشد.

مجري هزينه فوق را به شركت متقاضي و افراد شرکت‌کننده اعلام نموده و پس از پرداخت هزينه دوره توسط كارفرما و ارائه رسيد بانكي و رسيد مربوطه به مجري دوره، برگزاري آموزش امکان‌پذیر خواهد بود . https://svcc.mcls.gov.ir

ظرفیت دوره‌های آموزشی حداکثر تا 30 نفر خواهد بود و مکان برگزاری دوره‌ها یا در فضای تعیین‌شده از طرف مرکز تحقیقات و تعلیمات و یا به درخواست متقاضی در محل کارگاه  خواهد بود که در این صورت وظیفه‌ی ایجاد فضای مناسب و امکانات از قبیل رایانه، وایت برد و ویدیو پروژکتور به عهده متقاضی می‌باشد.

.

اطلاعات تکمیلی را می‌توانید در آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان و کارگران و دستورالعمل اجرايي آیین‌نامه آموزش ایمنی كارفرمايان، كارگران و كارآموزان مطالعه فرمایید.

.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 میانگین امتیاز: 5٫00 از 5)

Loading...

صلاحیت ایمنی پیمانکاران مرتبط

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در خصوص اخذ گواهی صلاحیت اداره کار، گواهی صلاحیت پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و همچنین گواهینامه ایزو ISO با کارشناسان ما در شرکت نوین صنعت آکس تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید: 88209208-021 و 09357047228

ارسال نظر