مجوز های اداره کار, مقالات

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

چارت مراحل دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

درباره گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

Search

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، از سال 1397، از سوی وزارت کار برای کلیه شرکت‌های پیمانکاری در سراسر کشور الزامی گردیده است. در این مقاله سعی شده است آموزش دریافت این گواهینامه به‌صورت کامل شرح داده شود.

 

نمونه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

نمونه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در اسفندماه 1388 توسط شورای عالی حفاظت فنی کشور تدوین گردیده است. در خردادماه سال 1389 این دستورالعمل به تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. به‌موجب این دستورالعمل، رعایت کلیه‌ی اصول ایمنی و بهداشت‌کار متناسب با محیط کارگاه برای کلیه پیمانکاران در سراسر کشور الزام گردیده است.

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید: 88209208-021 و 09357047228

 

ثبت‌نام اولیه جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در سراسر کشور از طریق سامانه اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی صورت می‌گیرد. مجری اصلی امور مربوط به صدور این گواهینامه، اداره کار و رفاه اجتماعی استان محل ثبت هر شرکت بوده. اما امور مربوط با تشکیل پرونده فیزیکی، به کانون انجمن های صنفی ایمنی استان‌ها محول گردیده است.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

یکی از مدارک مهم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، گواهینامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کار آموزان است. این گواهینامه در راستای ارتقاء ایمنی نیروی‌کار و ایمن‌سازی کارگاه‌ها و افزایش بهره‌وری و کاهش خطرات کار صادر می‌شود. صدور این گواهینامه به استناد مواد 85، 91، 193 و 196 قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

مفاد این آئین‌نامه برای تمامی کارفرمایان و کارگران پروژه‌های فعال و مشمولین قانون کار الزامی می‌باشد.

به استناد مواد فوق، کارفرما مکلف است دوره‌های آموزش ایمنی را برای کلیه‌ی نیروها (طبق لیست بیمه) برگزار نماید.

طبق ماده3 آیین‌نامه امور پیمانکاران، کارفرما موظف است قبل از عقد قرارداد گواهینامه صلاحیت ایمنی را از پیمانکار بخواهد. درخواست رویت این گواهینامه بدین منظور است که از رعایت و آموزش ایمنی کارگران اطمینان خاطر حاصل نماید.

مسئولیت برگزاری دوره‌های فوق، بر عهده مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار می‌باشد. جهت تسریع در امور، این دوره‌ها از طریق آموزشگاه‌های مورد تأیید اداره کار نیز برگزار می‌شود.

دوره های آموزشی مورد نیاز

دوره آموزش کارگری: ( جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران )

دوره آموزش کارگری  در طی یک روز و به مدت 8 ساعت برگزار میگردد. ثبت نام در ابن دوره پس از انجام فرایند احراز هویت و ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه جامع روابط کار و دریافت رمز شخصی، از طریق مراجع اداری صلاحیت جهت برگزاری دوره های مرتبط با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران صورت میگردد. در حال حاضر بستر برگزاری دوره در کشور به صورت غیر حضوری بوده و در صورت تایید مرکز تحقیقات آزمون ها نیز به صورت غیر حضوریبرگزار میگردد. خاطر نشان میشود که در صورت تمایل میتوان دوره را به صورت حضوری در محل کارگاه کارفرما برگزار کرد.

آزمون های مرتبط با این دوره عموما 7 روز پس از تاریخ برگزاری از طریق بستر آموزش محور www.mooc.done.ir اجرا میگردد.

هدف از برگزاری دوره ایمنی کارگری ایجاد یکپارچگی در نظام آموزش ایمنی کار در کلیه کارگاه های شرکت های پیمانکار می باشد.

این دوره یکی از الزامات اصلی در مسیر دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می باشد.

کلیه شرکت هایی که در مسیر دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران خود از اداره کار قرار دارند اگر دارای پیمان جاری هستند، باید تمامی نفرات بیمه شده خود را مطابق با ماه قانونی در زمان تشکیل پرونده جهت آموزش کارگری ثبت نام نمایند .

کایه روند برگزاری دوره ایمنی کارگری زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار صورت میگیرد. این روند شامل تعیین سرفصل آموزشی، تعیین مدرس، برگزاری آزمون ارزیابی و صدور گواهینامه میباشد.

تمامی دوره های مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در مجتمع آموزشی بازتاب علم برگزار می گردد.

نمونه گواهینامه دوره کارگری

مستندات قانونی:

این شیوه‌نامه در راستای اجرای مواد 13،85،91 و 96 قانون کار و نیز آیین‌نامه ایمنی پیمانکاران تدوین شده است. بند ج مـاده‌2 آیین‌نامه شورای حفاظت فنی نیز در این راستا به تصویب وزیر محترم کار رسیده است. همچنین این شیوه نامه بـه اسـتناد مـواد 8،9،13 دسـتورالعمل آیین‌نامه آموزش ایمنی شورای عـالی حفاظـت فنـی تنظیم گردیده است.

 

سرفصل‌های دوره:

شناسایی اعمال ناایمن و شرایط ناایمن در محیط کـار.

آمـوزش افـراد در استفاده از وسایل حفاظت فردی دارای استاندارد و چگونگی به‌کارگیری آن.

آشـنایی بـا روش‌های پیشگیری و کنترل حوادث شغلی و بیماری‌های ناشی از کار.

 

دوره آموزشی کارفرمایی( جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران )

دوره آموزش کارفرمایی ویژه اعضاء هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل شرکت پیمانکاری می‌باشد. گذراندن این دوره جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران الزامی و اخذ این گواهی حداقل توسط یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل شرکت ضروری می‌باشد.

(ممکن است این قانون در استان های مختلف دست خوش تغییر شود)

مدت زمان دوره کارفرمایی 20 ساعت بوده و طی سه روز متوالی برگزار میگردد. پیش از برگزاری انجام امور مرتبط با احراز هویت در سامانه جامع روابط کار الزامی میباشد. در حال حاضر دوره  کارفرمایی به صورت مجازی برگزار میشود و همچنین آزمون آن پس از تایید مرکز تحقیقات به ضورت حضوری و یا غیر حضوری برگزار میگردد.

تاریخ برگزاری آزمون عموما 7 روز پس از برگزاری دوره بوده و در بستر شبکه آموزش محور mooc.done.ir برگزار میگردد.

نمونه گواهینامه دوره کارفرمایی

.

دوره آموزشی مسئول ایمنی: ( جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران )

طی لغو آیین نامه الزام بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه ها جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، ضرورت گذراندن دوره های 40 ساعته ایمنی عمومی  و دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک به منظور تشکیل پرونده گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران برداشته شده است. اما چنانچه فردی قصد شرکت در دوره های فوق الذکر را جهت افزایش مهارت خود داشته باشد و یا توسط بازرسان اداره کار و یا کارفرما، کارگاه پرخطر شناسایی شود میبایست نسبت به گذراندن دو دوره ی فوق اقدام نمایند. توصیه

میگردد پیش از شرکت در دوره مرتبط با مسئولین ایمنی با کارشناسان واحد تایید صلاحیت مسئولین ایمنی در اداره کار محل فعالیت کارگاه خود ملاقات و سپس نسبت به ثبت نام در دوره 40 ساعته و 16 ساعته ارزیابی ریسک اقدام نمایید.

مراحل کلی ثبت نام:

جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ابتدا شرکت و تمامی نفرات آن می بایست در سامانه جامع روابط کار احراز هویت گردند. سپس افراد در دوره های ایمنی کارفرمایی و کارگری شرکت نموده و نسبت به اخذ گواهینامه های آموزشی خود اقدام نمایند. در مرحله بعد با درج اطلاعات در سامانه ثبتنامی و تشکیل پرونده فیزیکی در انجمن مربوطه، پرونده در صورت تایید به اداره کار محل ثب جهت انجام فرایند بازرسی ارجاع میگردد. پس از اتمام بازرسی، تایید و رد شدن درخواست شما منوط به تصمیم کمیته تعیین صلاحیت می باشد.

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید: 88209208-021 و 09357047228

.

 

آموزش ثبت نام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

در این بخش، نحوه ثبت‌نام در سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و نحوه تشکیل پرونده فیزیکی شرح داده شده است.

قدم اول: ثبت‌نام اینترنتی در سامانه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

ابتدا وارد سامانه اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی می‌شویم.

safety1

پس از ورود به سایت مطابق فلش در تصویر فوق گزینه ورود به سامانه را انتخاب نمایید.

safety2

با توجه به دستورالعمل جدید، شما جهت ورود به سامانه می بایست شرکت، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و کلیه نیروهای بیمه شده را احراز هویت نمایید.

چنانچه پیش از این اقدام به احراز هویت نموده اید میتوانید با انتخاب گزینه ورود متقاضیان وارد مرحله بعد شوید در غیر این صورت میتواند از طریق مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت و یا با انتخاب گزینه ثبتنام متقاضیان  اقدام به  احراز هویت شرکت و افراد نمایید.

safety3

با انتخاب گزینه ثبتنام متقاضیان، شما وارد صفحه فوق خواهید شد. چنانچه قصد احراز هویت الکترونیکی را داشته باشید با کلیک بر روی گزینه احراز هویت الکترونیکی وارد فرایند احراز خواهید شد.

آموزش کامل نحوه ی احراز هویت را می توانید در این بخش ملاحضه نمایید.

پس از انجام احراز هویت، رمز و پسورد به موبایل شما پیامک خواهد شد. سپس با بازگشت به صفحه اصلی و انتخاب گزینه ورود متقاضیان میتوانید جهت درج اطلاعات خود اقدام کنید.

safety4

در تصویر فوق با وارد کردن رمز و پسورد شرکت که برای شما قبلا پیامک شده است و تکمیل متن تصویری میتوانید با انتخاب گزینه ورود به مرحله بعد وارد شوید.

چنانچه در این مرحله پسورد خود را فراموش کرده باشید میتوانید از گزینه فراموشی رمز استفاده نمایید.

همچنین گزینه ایجاد حساب کاربری برای افرادیست که سهوا قبل از انجام فرایند احراز هویت به این صفحه وارد شده اند.

چنانچه قبلا در سامانه  اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی اطلاعات خود را درج نموده باشید با همسان سازی رمز جدید خود با رمز قبلی به اطلاعات گذشته، دست پیدا خواهید کرد. اما چنانچه پیش از این در سامانه ثبتنام نکرده اید با تایید عدم وجود اطلاعات، وارد پنل کاربری خود میشوید.

سامانه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکارانپنل کاربری شما جهت ثبت اطلاعات مانند تصویر بالا دارای 8 مرحله می باشد. شما میبایست هر یک از مراحل 1 تا 7 را به دقت تکمیل نموده و در مرحله 8 اطلاعات خود را به انجمن مورد نظر ارسال نمایید.

1- مشخصات پیمانکار:

شامل اطلاعات شرکت (نام، شناسه ملی، شماره ثبت و تاریخ آن، موضوع اساسنامه، مشخصات مدیرعامل و موضوع قراردادها) می‌باشد. در این بخش واردکردن نام اعضاء هیئت‌مدیره الزامی می‌باشد.

درصورتی‌که هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره دوره آموزش ایمنی ویژه کارفرمایان را گذرانده است ثبت مشخصات گواهینامه الزامی می‌باشد.

همچنین دقت نمایید جهت ثبت اطلاعات هر یک از افراد، لازم است پیش از این احراز هویت گردیده باشند.

2- مشخصات دفتر مرکزی:

شامل آدرس و مشخصات دقیق شرکت، و تعداد پرسنل مطابق با آخرین لیست بیمه شرکت می باشد.داشتن کد کارگاه دفتر مرکزی و وارد کردن آن در این بخش الزامی میباشد. شرکت شما همچنین میبایست دارای سند مالکیت و یا اجاره نامه معتبر باشد. (اجاره نامه باید دارای کد رهگیری باشد)

3- گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری:

در این بخش می بایست مرجع اخذ صلاحیت خود و شماره گواهی صلاحیت پیمانکاری و یا خدماتی را بارگزاری کنید. همچنین چنانچه در گذشته موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گشته اید شماره گواهینامه و سال اخذ آن را در این قسمت وارد کنید.

نکته : داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با تاریخ معتبر و همچنین مطابقت نام مدیر عامل درج شده بر روی گواهینامه شما با نام مدیر عامل درج شده در آخرین روزنامه اعضا الزامی است. چنانچه هر یک از موارد دارای نقض میباشد از طریق سامانه ساجات و یا سایت وزارت کار نسبت به درخواست اصلاح و اخذ گواهینامه پیمانکاری جدید اقدام نمایید.

4- سوابق فعالیت:

در این بخش شرکت ها ملزم به بارگزاری اطلاعات کلیه پروژه های جاری خود می باشند. همچنین بارگزی اسامی کارگران و گواهینامه های آموزشی آنها، اعلام حادثه احتمالی در کارگاه، اعلام مسئولین ایمنی کارگاه و همچنین تجهیزات موجود حفاظت فردی در این قسمت صورت میگیرد.

لازم به ذکر است احراز هویت کلیه پرسنل جهت ثبت اطلاعات در بخش کارگران الزامی می باشد.

نکته: ورود اطلاعات پروژه ها مطابق با کارتابل تامین اجتماعی شرکت ها (پیمان های کارفرما ) و همچنین نظارت بر جدول درآمد ناخالص پیمانکاری در اظهارنامه مالیاتی سال منتهی به تشکل پرونده ایمنی میباشد.

5- مدارک گواهینامه آموزشی:

این قسمت در حال حاضر از سامانه حذف گردیده است.

6-پیمانکاران فرعی:

چنانچه شرکت با یک یا چندین پیمانکار فرعی همکاری دارد مشخصات مربوط به آن‌ها در این بخش تکمیل می‌گردد.

7- بارگزاری مدارک:

تصاویر کلیه مستندات فیزیکی شرکت در این بخش بارگزاری شود. حجم مورد تایید جهت بارگزاری هر یک از مدارک کمتر از 1مگ می باشد.

8- ارسال اطلاعات پرونده:

پس از تکمیل اطلاعات، در این بخش با انتخاب انجمن مورد نظر خود میتوانید اطلاعات را ارسال نمایید. پس از آن جهت تحویل مدارک فیزیکی خود به انجمن اقدام نمایید.

معرفینامه: چنانچه شرکت شما در گذشته موفق به دریافت نامه تایید از اداره کار محل ثبت خود جهت شرکت در مناقصات دولتی گردیده باشد در این بخش مشخصات ارگان و وضیعت نامه قابل ملاحضات می باشد.

درخواست تغییر اطلاعات:

چنانچه در ارسال اطلاعات متوجه ایرادی شدید میتوانید در بخش درخواست تغییر اطلاعات، درخواست خود را ثبت نمایید.

گردش کار پرونده:

پیمانکار می‌تواند گردش‌کار پرونده را در اداره کار، انجمن و همچنین بازرسی توسط بازرسان اداره کار دنبال نماید. چنانچه اطلاعات پرونده دارای نقصی باشد از طرف انجمن یا اداره کار اطلاعات در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت.

در سایر بخش‌ها می توانید به بخش معرفی‌نامه، راهنمای سیستم، ارتباط با پشتیبانی، دسترسی داشته باشید.

نکته 1:

پس از تکمیل فرم ثبت‌نام و ارسال مدارک، قابلیت تغییر اطلاعات از طریق سامانه تا زمان بررسی دیگر وجود نخواهد داشت. پرونده شما جهت بررسی به انجمن مربوطه ارجاع داده خواهد شد.در صورت تایید کارتابل شما جهت ملاحضه به اداره کل  تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه ارسال میگردد.

نکته 2:

جهت تسریع در روند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، می‌توان ارجاع پرونده را حضوراً به اطلاع انجمن رساند.

فقط در صورت عدم تأیید از هر یک از مراجع پرونده جهت اصلاح در دسترس کاربر قرار خواهد گرفت.

قدم دوم: تحویل اصل مدارک به انجمن مربوطه

جهت تشکیل پرونده فیزیکی می بایست کپی برابر اصل مدارک شرکتی به همراه: نامه، فرم اطلاعات پیمانکاری و همچنین تعهدنامه محضری به انجمن مورد نظر تحویل گردد. هزینه مرتبط با خدمات تشکیل پرونده به صورت حضوری و یا ارائه فیش پرداختی بانکی صورت میپذیرد. انجمن در ابتدا مدارک را چک و در صورت تایید پرونده را به صورت الکترونیکی به کارتابل کارشناس تایید صلاحیت ایمنی در اداره کار ارجاع میدهد. در صورت وجود هرگونه در پرونده، پرونده مجدد جهت ارسال به کارفرما بازگشت داده می شود.

ردیفنام کانونوب سایتشماره تماس
1سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایرانismeic.org021۲۲۰۸۳۴۲۰
2انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی استان تهران02188240421
3انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی استان تهرانask-ir.com02177626391
4انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی (خدمات عمومی) شهر تهرانtehrankanoon.ir02188947018
5انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فضای سبزngo-kps.ir02188945769

قدم سوم: ارجاع پروژه‌های فعال به بازرسان

پس از بررسی و تایید مدارک توسط کارشناسان اداره کل کار، کلیه پروژه های فعال جهت بازرسی شهرستان های مربوطه ارجاع میگردند. در این مرحله لازم است مدارک مورد نیاز را مطابق چک لیست بازرسان کار آماده و به آن ها تحویل دهید.

نکته: اداره کار محل تأسیس شرکت، موظف است درخواست بازرسی را به کلیه اداره کارهای محل پروژه‌های فعال شرکت صادر نماید.

نکته: داشتن طب کار، تاییده ارت، تاییده آسانسور، تجهیزات حفاظتی دارای تاییدیه مرکز تحقیقات، تاییدیه آتشنشانی، تشکل کارگری، صورت جلسه کمیته حفاظت فنی، آموزش کارفرمایی و کارگری، پرداخت ماده 154 قانون کار، ارزیابی ریسک و Hse plan،  تنها بخشی از مدارک مهمی است که بازرسین در بررسی پرونده چک خواهند کرد.

قدم چهارم: ارسال پرونده به کمیته مربوطه

پس از انجام فرایند بازرس، گزارش صادر شده به کمیته تایید صلاحیت در شهر مبدا ارجاع میگردد. کمیته معمولا یک بار در هفته برگزار و نتیجه آن 3 الی 4 روز کاری پس از پایان، از طریق کارتابل به پیمانکار اطلاع داده میشود. گزارش شما وابسته به زمان بازرسی بوده و د رصورت مثبت بودن گزارش، کمیته رای به صدور گواهینامه با اعتبار دو ساله برای شرکت میدهد. اما چنانچه گزارش بازرسی منفی باشد، پرونده جهت اصلاح به مرحله قبل ارجاع میگردد.

نکته: شما به مدت 15 روز در صورت رد صلاحیت قابلیت درخواست تجدید نظر از طریق سیستم را دارید.

نکته: مدت‌زمان اعتبار گواهینامه صلاحیت ایمنی به مدت دو سال می‌باشد. لازم است 45 روز قبل از پایان مدت اعتبار جهت تمدید آن اقدام کنید.

گواهینامه موقت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران:

کلیه شرکت های تازه تاسیس و یا فاقد پیمان جاری که جهت شرکت در مناقصات دولتی نیازمند دریافت تاییده ایمنی از اداره کار هستند میتوانند با گذراندن دوره ایمنی کارفرمایی و همچنین انجام فرایند مرتبط با تشکیل پرونده جهت دریافت نامه موقت از اداره کار محل ثبت اقدام نمایند. شرایط تشکیل پرونده موقت ایمنی کاملا مشابه گواهینامه دو ساله تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بوده وتنها تفاوت ان در عدم معرف پروژه و آموزش کارگران می باشد.

نکته: در هر بار مراجعه به اداره کار جهت دریافت نامه تایید به منظور شرکت در مکناقصات دولتی داشتن تعهدنامه محضری و همچنین و نام کاربری و رمز سامانه تامین اجتماعی جهت چک شدن پرونده الزامی می باشد.

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید: 88209208-021 و 09357047228

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران:

مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارای اعتبار 2 ساله از زمان دریافت می باشد. درخواست تمدید باید 45 روز قبل از سررسید انقضا در سامانه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ثبت گردد. همچنین شرکت موظف به ارائه اصل گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران منقضی شده ود به همراه آخرین اظهارنامه مالیاتی و همچنین نامه درخواست تمدید در سربرگ شرکت به واحد تایید صلاحیت ایمنی در اداره کار محل ثبت خود می باشد.

کلیه امور فیزیکی جهت تشکیل پرونده تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی کاملا مشابه بار نخست می باشد.

آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کار آموزان

ایمنی عبارت است از میزان و درجه فرار از خطر. آموزش ایمنی مجموعه‌ای است از علوم و اصول جهت ایجاد مهارت لازم در شخص بمنظور کاهش خطرات در محیط‌کار.

آیین‌نامه‌ی آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران به استناد مواد 85، 91، 193، 196 قانون‌کار جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است. این آیین‌نامه در راستای ایمنی کارگاه‌ها و ارتقاء ایمنی و صیانت از سرمایه انسانی و مادی تدوین شده است. کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار و کارگاه‌های خانوادگی ملزم به اجرای این آیین‌نامه گردیده‌اند.

نکته: شرکت‌ها جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، موظف‌اند آموزش های لازم را به کارکنان خود ارائه نمایند.

کارفرما یا نماینده قانونی‌وی مکلف است پیش از راه‌اندازی کارگاه‌ها، دوره ایمنی کارگری را برای کلیه نیروها برگزار نماید.

نکته: آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران درخصوص کارگاه‌هایی که پیش از تصویب این آیین‌نامه راه‌اندازی شده‌اند نیز صدق می‌کند.

در متن آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کار آموزان اشاره شده چنان چه کارفرما از پیمانکار و یا پیمانکارانی در کارگاه استفاده می‌کند، قبل از عقد قرارداد گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را از آن‌ها دریافت کند.

کسب این گواهینامه دلیلی بر گذراندن دوره‌های آموزش کارگری توسط کارگران، دوره آموزش ایمنی عمومی  و ارزیابی ریسک توسط مسئول ایمنی و گذراندن دوره کارفرمایی حداقل توسط یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل شرکت می‌باشد.

بازرسی از پروژه‌ها از طرف اداره کار استان کارگاه، بمنظور حفظ ایمنی و کاهش خطرات حین‌کار برای کارفرما می‌باشد.

اعضا کمیته آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کار آموزان

دستورالعمل‌های اجرایی آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کار آموزان توسط کمیته‌ای متشکل از اعضاء زیر تدوین گردیده است:

رئيس مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت‌کار

معاون آموزشي مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت‌کار به‌عنوان دبير كميته

مدیرکل بازرسی كار يا نماينده تام‌الاختیار وی

يك نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه

يك نفر نماينده انجمن صنفی مسئولين ايمنی

يك نفر از مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

يك نفر نماينده كارفرمايان

يك نفر نماينده كارگران

يك نفر بازرس كار از ادارات كل كار و امور اجتماعی استان‌ها به انتخاب مدیرکل بازرسی كار

چگونگی برگزاری کلاس‌های آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کار آموزان

چگونگی برگزاری دوره از طریق مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار مشخص‌ می شود. این دوره‌ها از طریق بازرسان اداره کار و انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت‌کار استان‌ها برگزار می گردد. مؤسسات مجاز از جمله مجتمع آموزشی بازتاب علم قادر به برگزاری دوره‌های پیش نیاز اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می باشند.

محتوای دوره

محتوای آموزش مطابق استاندارد مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی و بهداشت كار می‌باشد. اين محتوا مشتمل بر سرفصل مباحث قابل‌ارائه در برنامه‌های آموزشی منطبق با نوع دوره و سطح شرکت‌کنندگان تدوين می‌گردد.

مدت زمان دوره

مدت‌زمان برگزاری دوره متناسب با نوع آن متفاوت می‌باشد و گواهینامه پس از قبولی در آزمون صادر می‌گردد. حداقل نمره قبولی در آزمون کسب نمره 10 از 20 می‌باشد.

وظیفه‌ی نظارت بر هرچه بهتر انجام شدن دوره با بازرسان ادارات کل کار و رفاه اجتماعی استان‌ها می‌باشد.

پیگیری گواهینامه‌ها تا زمان صدور، به‌صورت آنلاین از طریق کدملی افراد در سامانه اداره کار امکان‌پذیر می‌باشد.

استعلام گواهینامه آموزشی ایمنی و بهداشت‌کار برای كارگران تحت پوشش پيمانكاران:

صدور کلیه گواهینامه های ایمنی به صورت آنلاین می باشد.

چنانچه شما قبلا دوره های ایمنی را گذرانده باشید میتوانید از طریق لینک زیر با وارد کردن کد ملی خود، گواهینامه آموزشیتان را دریافت کنید.

https://axsafetygroup.com/result

استعلام گواهی ایمنیچنانچه هر یک از دوره های آموزشی کارفرمایی، کارگری و یا مسئولین ایمنی خود را پس از انجام فرایند احراز هویت گذرانده اید می بایست از طریق لینک زیر با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود جهت دریافت گواهینامه اقدام نمایید:

1- ابتدا وارد لینک روبرو شوید: https://kardan.mcls.gov.ir

 

دریافت گواهینامه HSE

 

2- با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که در زمان احراز هویت شخصیتان برایتان پیامک گردیده وارد صفحه کاربری خود شوید.

 

گواهینامه از سامانه کاردان

 

3- با انتخاب گزینه فراگیر وارد صفحه بعد شده و گزینه دوره های من را انتخاب نمایید.

 

دریافت سرتیفیکیت ایمنی

 

4- در این بخش کلیه اطلاعات مربوط به دوره های گذرانده خود را مشاهده خواهید کرد. میتوانید با انتخاب گزینه دانلود نسبت به ذخیره هر یک از گواهینامه های خود اقدام نمایید.

 

اخذ گواهی دوره ایمنی

تعرفه دوره

-هزينه دوره آموزشی برگزار شده توسط مركزتحقيقات، بر اساس قوانين مالی و تعرفه مصوب دولت و شورای اقتصاد می‌باشد.

مجری هزينه فوق را به شركت متقاضی و افراد شرکت‌کننده اعلام می نماید. پس از پرداخت هزينه دوره توسط كارفرما و ارائه رسيد به مجری دوره، برگزاری آموزش امکان‌پذیر خواهد بود.

ظرفیت کلاس ها

ظرفیت دوره‌های آموزشی حداکثر تا 60 نفر خواهد بود. مکان برگزاری دوره‌ها یا درفضای تعیین‌شده از طرف مرکز تحقیقات و یا به درخواست متقاضی در محل‌کارگاه خواهد بود. در این صورت وظیفه‌ی ایجاد فضای مناسب و امکانات از قبیل رایانه، وایت برد و پروژکتور برعهده متقاضی می‌باشد. در حال حاضر دوره های آموزش ایمنی به صورت کاملا مجازی برگزار می شوند.

نحوه شرکت در آزمون مجدد

چنانچه به هر دلیلی قادر به شرکت در آزمون دوره ایمنی خود نبودید، میتوانید از طریق سامانه kardan.mcls.gov.ir

نسبت به خرید مجدد آزمون اقدام نمایید.

جهت خرید با نام کاربری و رمز خود وارد سامانه کاردان شده و در قسمت فراگیر گزینه آزمون مجدد را انتخاب کنید.

آزمون مجدد ایمنیسپس با انتخاب نوع دوره مردود شده و نوع آزموننگر خود میتوانید آزمون مجدد را خریداری کنید.

آزمون مجدد ایمنیبعد از تکمیل فرایند خرید با ورود مجدد به گزینه فراگیر اینبار در دوره های من گزینه آزمون مجدد ثبتنام شده را انتخاب نموده و از طریق لینک موجود جهت ورود به پنل آزمون اقدام نمایید.

آزمون مجدد ایمنینکته: گواهینامه آزمون های مجدد خریداری شده در قسمت فراگیر و در گزینه دوره های من بلافاصله پس از آزمون قابل روئیت میباشد.

جهت دریافت اطلاعات در خصوص احراز هویت با ما تماس بگیرید:

88209208-021 و 09357047228

 

اطلاعات تکمیلی را می‌توانید در آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان و کارگران و دستورالعمل آیین‌نامه ایمنی كارفرمايان، كارگران مطالعه فرمایید.

.

[ratings]

صلاحیت ایمنی پیمانکاران مرتبط

جهت مشاوره رایگان درخصوص اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و گواهی صلاحیت اداره کار با ما تماس بگیرید. مشاوره در خصوص اخذ گواهینامه ISO از دیگر خدمات شرکت نوین صنعت آکس می باشد.

پیوست های مرتبط با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید: 88209208-021 و 09357047228

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *