سمپاشی سوسک آلمانی

سمپاشی سوسک آلمانی

   شاید اگر درباره سمپاشی سوسک آلمانی رو بشناسید دعا کنید!!! هیچوقت گرفتار این نوع سوسک نشوید چرا که اگر این نوع سوسک رو داخل خونتون ببینید راه مبارزه با آن هم سخت تر و هم هزینه بالاتری دارد. این گونه سوسک ها با سوسک آسیایی هم شکل هستند و ادامه مطلب…
سمپاشی موش

سمپاشی موش

موش ها عامل اصلی انتقال بیماری های خطرناکی هستند که اگر به موقع و بطور مناسب جلوی ورود آنها رو نگیرید و خیلی زود سمپاشی موش ها را انجام ندهید، به سرعت زاد و ولد می کنند و تمام خانه یا کارخانه و محیط شما رو می جوند. پس برای ادامه مطلب…